Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘سبزی آرایی’ Category

وسايل مورد نياز :

تربچه ، چاقو

روش كار :

ساقه تربچه را ببريد و آنرا به 4 قسمت مساوي متصل به هم تقسيم كنيد.

در هر قسمت سه گلبرگ كوچكتر ايجاد كنيد.

گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.

ساقه تربچه را ببريد. در سطح آن 6 شيار ايجاد كرده و دور آنها را كمي گرد كنيد.

بين شيارها را ببريد بطوري كه در انتها به هم وصل باشند.

گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.

Read Full Post »